Відмінність поділу від виділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності

Щоб було менше плутанини пояснюємо у чому полягає відмінність поділу від виділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності.
раздел недвижимости в новость

Спільна часткова власність – це власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності. Кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою в праві власності на спільне майно в цілому (частина перша статті 356 Цивільного Кодексу).

Згідно з ч. 3 ст. 358 Цивільного Кодексу України кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.

Згідно з частинами першою, другою статті 364 Цивільного Кодексу України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Чим відрізняється «поділ» майна від «виділу»

При поділі майно, що знаходиться в спільній частковій власності, поділяється між усіма співвласниками. При цьому правовідносини спільної часткової власності припиняються. Співвласники майна можуть між собою домовитися про його поділ. Якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом, то вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними.

При виділі частки зберігаються правовідносини спільної часткової власності. Проте вони припиняються лише для співвласника, частка якого виділяється. Співвласник отримує у натурі певне майно, яке відповідає його частці, а у разі неможливості – компенсацію за нього. При виділі майна припиняється право спільної власності щодо суб’єкта, який виділив свою частку у натурі. У випадку, якщо співвласників двоє і майно належить їм на праві спільної часткової власності, – тоді має місце поділ спільного майна.

Отже, у разі поділу майна право спільної часткової власності на нього припиняється.

Бувають випадки, коли учасники спільної власності не можуть дійти згоди в питанні виділу частки спільного майна в натурі. В такому випадку, співвласник, який виявив бажання здійснити такі дії має право звернутися до суду з позовом про виділення в натурі частки нерухомого майна, що перебуває у спільній власності.

Дана позовна заява подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходженням нерухомого майна.

Читайте більше

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА Решение задач любой сложности Доступные цены от 1 грн/м2 Все виды услуг БТИ и нотариуса Бесплатная доставка заказа на руки Изготовление копий технической

Виникли запитання?
инженер бти